مطالب توسط mehdi1997

طراحی سایت : نمونه ی اولیه

طراحی سایت : نمونه ی اولیه بیاید در مورد این که چرا تو به عنوان یک طراح باید از مداد و خودکار بیشتر اوقات استفاده کنی،حرف بزنیم.من به تو یک سری اطلاعات و پیشنهاد و دلیل میدهم تا آستین هایت را بالا بزنی و شروع به طراحی بکنی. از کامپیوتر دور شوید! تمایل فرآیند طراحی […]